Továbbképzések

A PROGRAM:

10:00 – 10:45     Dr. Rigó Dóra: Dentin túlérzékenység, fogfehérítés

A dentin túlérzékenység okai, megelőzése, kezelése. A fluorid helyes felhasználása, alkalmazási módjainak ismertetése.

A lokális alkalmazás és a szisztémás ellátás elvei. A fogfehérítésről, tekintettel a 40/2001. (XI.29.) EüM rendelet betartására.

10:50 – 11:35 Vincze Tibor: A profilaxis elvei, alkalmazott eljárásai, anyagai

Napjainkban a caries profilaxis egyre fontosabbá válik. A fogazat hosszú távú egészségének fenntartását már gyermekkorban meg kell alapozni. A fogszuvasodás megelőzését már az első tejfog megjelenésének idején meg kell kezdeni.

A nemzetközi irodalmak egybehangzó véleményes szerint a fluoridok nagy hatékonysággal alkalmazhatók ebben a küzdelemben. Az előadás bemutatja a polírozás anyagait, technikáit, a túlérzékenység szigetelő lakkokat, krémeket.

11:40 – 12:25 Vincze Tibor: A dentin túlérzékenység kezelésének, megelőzésének anyagai

A két fluorid só speciális kombinációja jó eredményt biztosít a túlérzékenység kezelésében. A könnyen oldható nátrium-fluorid biztosítja a fluorid ionok gyors kiáramlását, a kevésbé oldható

kalcium-fluorid, azt biztosítja, hogy a fluorid hosszabb ideig marad a fog felszínén, ezzel hatékonyan támogatva a remineralizációt. Az előadás bemutatja a különböző korcsoportokra és indikációkra kifejlesztett anyagokat és kezelési technikákat.

12:25 – 13:00 Kávészünet

13:00 – 13:45 Vincze Tibor: A barázdazárás anyagai, technikái

A barázdazárás hatékony eszköz a szuvasodás megelőzésében. Az előadás célja, hogy összefoglalja a barázdazárás elvi kérdéseit, az anyagválasztás legfontosabb szempontjait,

kitér a kompozit alapú barázdazáró anyag és üveg-ionomer közti különbségekre. Megemlíti a barázdazárás hatékonyságát javító eljárásokat, mint például a felszín mechanikai vagy mikro-mechanikai érdesítését.

13:50 – 14:35 Dr. Rigó Dóra: Fogfehérítési eljárások alkalmazása a gyakorlatban

Az előadás ismerteti a fogfehérítés történetét napjainkig, a fogfehérítő anyagok biokémiai összetételét és hatásmechanizmusát; a különböző hatóanyagok előnyeit, indikációit illetve kontraindikációit.

A dentálhigiénikusok szerepe a fogfehérítés során.